Handel

Handel krajowy

Co do zasady możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje handlu: handel krajowy i handel zagraniczny. Przyjrzyjmy…