Handel krajowy

Co do zasady możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje handlu: handel krajowy i handel zagraniczny. Przyjrzyjmy się nieco bliżej zagadnieniu związanemu z handlem krajowym.

Jak definiujemy handel krajowy?

Handel krajowy, inaczej nazywany handlem wewnętrznym, to nic innego jak wymiana towarów, która odbywa się na terytorium danego państwa. Jeszcze ściślej ujmując, z handlem krajowym mamy do czynienia wtedy, kiedy produkty zostały zarówno wyprodukowane, jak i sprzedane na terytorium jednego kraju. Handel krajowy jest jedną z istotniejszych gałęzi gospodarki narodowej, która obejmuje w pierwszej kolejności handel detaliczny oraz handel hurtowy, jak również skup i żywienie zbiorowe.

Handel detaliczny

Handel detaliczny jest jedną z najważniejszych podkategorii należących do handlu krajowego. Śmiało można także stwierdzić, że ten rodzaj handlu jest najważniejszym ogniwem obrotu dystrybucyjnego. Handel detaliczny polega na bezpośrednim wejściu towarów w strefę konsumpcyjną. Wiąże się z tym także zasada swobodnego handlu, która mówi o tym, że każdy konsument ma prawo nabywania wszelkiego rodzaju towarów, bez jakichkolwiek ograniczeń. Dawniej tj.

w okresie PRL-u, ze względu na występujące trudności gospodarcze, państwo wprowadzało ograniczenia administracyjne w zakupie konkretnych towarów. Ograniczenia te przybierały formę kartek lub bonów, które uprawniały do zakupu towarów. Bez wskazanych bonów, konsument pomimo posiadania wystarczającej ilości środków finansowych, nie mógł nabyć tego, co potrzebował. Dzisiaj na szczęście takich ograniczeń nie ma. Żyjemy w świecie konsumpcjonizmu.

W świecie, w którym niemal wszystkich produktów jest pod dostatkiem i, które możemy swobodnie nabywać w ramach własnych możliwości finansowych. A skoro wszystkie produkty są pod dostatkiem, producenci często muszą się nie lada natrudzić, aby ich produkty zyskały zainteresowanie kupujących. W tym celu, sprzedawcy wykorzystują kilka różnych technik i form sprzedaży. Jedną ze skuteczniejszych i powszechniejszych form sprzedaży jest sprzedaż preselekcyjna, która umożliwia konsumentom bezpośredni dostęp do towarów. W ramach tego rodzaju sprzedaży warto wyróżnić sprzedaż samoobsługową.

Handel hurtowy

Handel hurtowy jest podstawowym rodzajem handlu, który zaopatruje handel detaliczny. Obrót w ramach tego rodzaju handlu, odbywa się na zdecydowanie większą skalę. Handel hurtowy odgrywa znaczącą rolę w zakresie gromadzenia zapasów, sortowaniu, czy paczkowaniu. Ponadto trzeba podkreślić, że pełni on rolę usługową dla handlu detalicznego, w postaci zaopatrywania w odpowiednie produkty. Dlatego też co do zasady, handel hurtowy nie powinien w sposób bezpośredni zaopatrywać konsumentów indywidualnych.