Handel zagraniczny

Handel, czyli inaczej ujmując obrót wszelkiego rodzaju towarami, możemy najprościej podzielić na handel krajowy oraz handel międzynarodowy. W przypadku handlu krajowego mamy do czynienia z produkcją i sprzedażą towarów na terytorium jednego kraju. W przypadku tego handlu wyróżniamy jego dwie podstawowe kategorie: handel detaliczny oraz handel hurtowy. Innym rodzajem handlu jest handel międzynarodowy, który jak sama nazwa wskazuje, odbywa się na terytorium różnych państw.

Definicja handlu zagranicznego

Handel międzynarodowy jest definiowany jako odpłata wymiana towarów lub usług, która odbywa się między partnerami handlowymi, mającymi siedzibę na terytorium różnych państw. Podstawową i najpowszechniejszą formą handlu zagranicznego jest sprzedaż dóbr materialnych. Pod ich pojęciem mogą kryć się zarówno dobra podstawowe – codziennego użytku, jak i dobra luksusowe. Pośród dóbr materialnych, które najczęściej są przedmiotem obrotu w handlu międzynarodowym warto wyróżnić takie produkty jak samochody i motocykle, ubrania, galanterię i akcesoria, kosmetyki w szczególności luksusowe perfumy, kremy, czy balsamy, jak również produkty spożywcze przede wszystkim owoce i warzywa, kawy i herbaty, przyprawy – w szczególności te egzotyczne, jak również alkoholowe i bezalkoholowe napoje, czy słodycze.

Oprócz wymiany dóbr materialnych, handel międzynarodowy obejmuje także szeroko pojęte obroty majątkowo-kredytowe, jak również obroty bieżące, pod pojęciem których kryje się sprzedaż usług, sprzedaż dóbr niematerialnych (np. praw autorskich), jak również zobowiązania, które wynikają z emigracji ludności, czy konieczności utrzymywania placówek dyplomatycznych poza granicami kraju.

Dlaczego warto sprzedawać dobra w obrocie międzynarodowym?

Handel międzynarodowy niesie za sobą wiele korzyści. W pierwszej kolejności warto wskazać, że handel zagraniczny to możliwość alternatywnego zastosowania zasobów ekonomicznych, które posiada kraj.

Handel zagraniczny daje możliwość dokładnego określenia roli jaką odgrywa w gospodarce państwa. Bardzo często ta rola jest bardzo ważna i trudno byłoby ją zastąpić przez jakąkolwiek inną formę handlu. Z kolei z perspektywy samego przedsiębiorcy warto podkreślić, że handel międzynarodowy daje przede wszystkim możliwość dotarcia do znacznie szerszej grupy odbiorców. Sprzedając produkty i usługi za granicą, marka staje się rozpoznawalna nie tylko na terenie kraju, ale także poza jego granicami.

Jest to niebywały prestiż zarówno dla samego przedsiębiorcy, jak również dla całego kraju.