Jola

Handel krajowy

Co do zasady możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje handlu: handel krajowy i handel zagraniczny. Przyjrzyjmy…

Handel zagraniczny

Handel, czyli inaczej ujmując obrót wszelkiego rodzaju towarami, możemy najprościej podzielić na handel krajowy oraz…